Logobranco.png

7 livros
de escritores fancófonos para o agora

"Discurso Sobre o Colonialismo"

"Discurso Sobre o Colonialismo" Aimé Césaire (1913 - 2008)

6

"Engenheiro do Tempo Perdido" Marcel Duchamp (1887 - 1968)

"Gramatologia"

"Gramatologia" Jacques Derrida (1930 - 2004)

"O Anti-Édipo"

"O Anti-Édipo" Gilles Deleuze (1925 - 1995)

4

"O Erotismo" Georges Bataille (1897 - 1962)

1

"O Ser e o Nada" Jean-Paul Sartre 1905 - 1980

"O Segundo Sexo"

"O Segundo Sexo" Simone de Beauvoir (1908 - 1986)